úterý 2. září 2014

Nemůžeme Bohu nikdy duvěřovati nadměrně, 
vždyt jest právě tak dobrotivý jako mocný. 
Uděluje nám podle míry naší důvěry.