sobota 6. září 2014

Nikdy nevyhledávám v knihách krásných modliteb, chybí mi k tomu odvaha. 
A protože nevím, kterou bych si měla vybrati, dělám to jako malé děti, 
které neumějí čísti. Ríkám prostičce Pánu Bohu, co mám na Srdci, a On mně vždy rozumí.

 6. září 1910 vykopání ostatků Sv. Terezie.