středa 10. září 2014

Ponechvám velikým duším a vysokým duchům krásné knihy, 
jimž nemohu porozuměti, tím méně podle nich jednati, a spokojiti se s tím, 
 abych byla malou, protože „dítky a ti, kteří jsou jim podobní, budou připouštěni k nebeské hostině.“