neděle 7. září 2014

Protože jest Ježíš v nebi, má v nebi přebývati Vaše srdce! 
Dobrý Spasitel již dávno zapomněl na Vaše nevěrnosti, 
stojí před Ním jen Vaše touhy po dokonalosti, aby potěšily jeho Srdce.