středa 8. října 2014

Božský Snoubenec neukládá mi nikdy více, než co právě mohu snésti, a rozmnoží-li v dalším okamžiku mé útrapy, zvětší také mou sílu a statečnost.