neděle 5. října 2014

Jsem ráda, že trpím sama a skrytě, jakmile mne někdo lituje a zahrnuje pozorností a ohledy, pozbývám vnitřní radosti.