pátek 24. října 2014

Viděla jsem, že svatost má mnoho stupnů, že má každá duše úplnou volnost vyhověti pozvání Páně nebo ne, že jest jí samé ponecháno, zde chce pro Lásku Boží více nebo méně činiti a snášeti, zkrátka, že si může podle libosti vybrati oběti, jež chce Pánu přinést.