pondělí 13. října 2014

Z dálky se zdá, že duším dobře činiti, učit je Boha vždy víc a více milovati a vytvářeti je, 
podle Jeho vůle – jest snadné a příjemné. 
 Přistoupíme-li však blíže, shledáme, 
že prospívati duším je bez pomocí Boží právě tak nemožné, 
jako osvětliti za noci naši polokouli slunečními paprsky.