pondělí 10. listopadu 2014

Ale jak dokáži svou lásku, vždyť přece láska touží, aby se osvědčila skutky? 
Nuže, dítko bude sypati květy před trůnem Božím a bude jejich vůní plniti královskou síň. 
Čistým, jasným dětským hlasem bude zpívati velepíseň lásky.