pondělí 17. listopadu 2014

Mnohem raději bych byla tisíckrát pokárána, než jednou jedinkrát sebe kárala, 
cítím však, jak jest dobře, že mi tato povinnost připadá tak těžkou, 
neboť kdybych při tom jednala jen z pohnutek zcela přirozených, 
jistě by nikdy vinnice nehádala, že není v právu.