čtvrtek 6. listopadu 2014

Mým údělem se stal sladký, všeliký pojem převyšující mír, pocit klidu a pokoje,
 jaký se zmocňuje plavce, spatří-li maják, který ho dovede do jistého přístavu.