pátek 26. prosince 2014

Jako dravý proud unáší do moře vše, co se mu staví v cestu, tak, ó Ježíši, unáší s sebou všecky své poklady duše, která se vrhá do bezměrného oceánu Tvé lásky. Ty Pane, víš, že těmito poklady pro mne jsou ony duše, které se Ti zalíbilo spojiti s duší mou.