středa 3. prosince 2014

Není naším povoláním, abychom šli žíti na pole Hospodářovo. 
Ježíš nepraví nám: „Skloňte oči a žeňte na poli.“ Naše povolání je ještě vyšší.
Viz slova božského Mistra:
 „Pozdvihněte oči a vizte…vizte kolik prázdných míst je v nebi. Vy je máte doplniti.“