úterý 2. prosince 2014

Smrt není strašidlo, ani bytost, vzbuzující hrůzu, jak ji obyčejně malíři znázorňují. 
Katechismu praví: Smrt je odloučení duše od těla a nic víc. 
Nuže, já se naprosto nebojím tohoto odloučení, které mne navždy spojí s Bohem.