pátek 12. prosince 2014

Zatím jsem rozjímala o oné věčně odplatě, již nelze srovnati s nepatrnými obětmi tohoto života, 
rozhodla jsem se, že budu Ježíše milovati ze vší síly a tisícerým způsobem Mu budu dokazovati 
svou oddanost a věrnost tak dlouho, jak jen budu moci.