středa 1. ledna 2014

1.

Můj život chvilkou jest, okamžikem, jenž mizí. Můj život chvilkou jest, jež v dál uniká jak sen. 
Na zemi, Bože, mám pro lásku k Tobě ryzí - jen dnešní den!

1. ledna 1888 dopis převorky, Matky M. Gonzagy, že biskup dovolil Terezii vstup na Karmel.