středa 22. ledna 2014

22.

Není umělce, jenž by rád neslyšel chváliti svá díla. 
Božský Mistr duší má radost, nezdržujeme-li se u zevnějšku Jeho děl, 
nýbrž pronikneme-li až do nitra svatyně, kterou si vyvolil, 
a divíme-li se Jeho kráse.