pátek 3. ledna 2014

3.

Život je často těžký a hořký. Bývá těžko začíti den námahy, když se Ježíš skrývá naší lásce.
 Co dělá tento líbezný Přítel? Nevidí našich úzkostí, břemen, jež nás tíží? 
Kde jest? Proč nepřijde nás potěšit?
 Neboj se, vždyť On jest přítomen, zcela nablízku nám! Hledí na nás.
 Toť On žebře o toto hoře, o tyto slzy...potřebuje jich pro duše, pro naši duši.