čtvrtek 6. února 2014

36.

Jste-li pokušena nechutí k někomu - byť by to bylo až ke hněvu -
nejlepším prostředkem k nalezení klidu jest, abyste se za tu osobu modlila a prosila Pána Boha, aby ji odměnil, že vám poskytla příležitost trpěti.

V únoru roku 1893 byla Terezie ustanovena novicmistrovou, ač nikdy neměla toho titulu.