neděle 23. února 2014

51.

Život míjí, věčnost se blíží. Brzo budeme žíti týmž životem Božím. 
Až budeme napojeny pramenem utrpení, ukojíme svou žízeň u samého zřídla veškerých slastí.