úterý 11. března 2014

67.

Chceš-li nésti v klidu zkoušku ani v duchu nenaříkajíc, 
poskytneš božskému Mistru líbezný útulek. 
Budeš ovšem trpěti, protože budeš u brány svého příbytku, 
než neboj se! Čím budeš chudší, tím více tě bude Ježíš milovati.