středa 26. března 2014

81.

Bůh chraň, aby se kdy mohlo opravdu říci, 
že světská nevěsta učinila více pro svého ženicha, smrtelného to člověka, 
než já pro Ježíše, miláčka duše mé!

 26. března 1923 převezeny ostatky Terezie ze hřbitova na Karmel v Lisieux.