pátek 11. dubna 2014

Ve věčné slávě a v nekonečném blahém klidu budeme viděti a úplně chápati nesmírnou milost,
 kterou nám Bůh ráčil uděliti tím, že nás povolal do svého domu (kláštera), předsíně to nebeské.