středa 23. dubna 2014

Očekává-li duše jen utrpení, jest jí každá i nejmenší radost nenadálým překvapením.
 A považuje-li kdo utrpení za drahocenný poklad,
 pak mu skýtá přes všechnu hořkost veliké a čisté slasti.