čtvrtek 17. dubna 2014

Žít z lásky jest veslovat bez ustání. Klid, radost sít do duší v dobách zlých. 
Mne nutí, Lodivode, lásky plání, neb Tebe vidím v duších sestrách svých. 
Jen k hvězdě lásky mé srdce se neslo, k ní přímo pluji, vidouc její svit. 
Na plachtách svých mám napsáno své heslo: 
„Jen z lásky k Tobě žít!“