sobota 17. května 2014

Již vzlétnu brzy zpívat věčně Boží chvály, 
až bez západu den zazáří duši jak sen, 
pak s lyrou andělů pět budu svému Králi v ten věčný den. 

17. května 1925 byla Sv. Terezie prohlášena za svatou.