neděle 27. července 2014

Bylo by nemoudré rmoutiti se pro kříže a strasti, jež sotva kdy přijdou,
 to jest vše v rukou Božích a je tak výhradně Jeho věcí, jako stvoření. 
Kráčíme-li po stezce lásky, nemůže nás nic soužiti, nic nás nepoděsí.