neděle 6. července 2014

Často jsem zpozorovala, že utrpení činí člověka dobrým a trpěliým k bližním,
poněvadž utrpení nás přibližuje k Bohu.

6. července 1897 měla Terezie Nové silné chrlení krve.