úterý 15. července 2014

Jak málo je známa dobrota a láska milosrdného Srdce Ježíšova. 
Ovšem, abychom měly přístup k těmto pokladům, musíme se pokořiti a uznati svou nicotu.
 Hle, to právě mnoho duší nechce učiniti.