úterý 8. července 2014

Jak sladkou radost chová v sobě myšlenka,
že náš Pán je spravedlivý, t.j. že počítá s našimi slabostmi
a dokonale zná naši křehkou přirozenost.
Co by mě mohlo děsiti? Zdaž dobrotivý Bůh, 
který jest sama nekonečná Spravedlonost, 
který s neumdlévajícím milosrdenstvím odpouští hříchy marnotratného syna,
nebude spravedlivým i ke mně, která jsem vždy u Něho?