úterý 1. července 2014

Ježíš jest Ženich krve. Chce pro sebe všechnu krev našeho srdce.
Jest těžké dáti Mu, čeho si žádá. Leč jaká slast, že jest to těžké!
Jaké štěstí, že slabě ponášíme své kříže.