čtvrtek 24. července 2014

Moje důvěra v Boha není proto tak veliká, že jsem zůstala uchráněna smrtelného hříchu, nikoliv. 
Kdybych i měla na svědomí všechny zločiny světa, ani potom bych nepozbyla své důvěry.
 Se srdcem plným upřímné lítosti bych se uvrhla do otevřené náruči svého Spasitele!