pátek 22. srpna 2014

Ježíš nepotřebuje ani knih, ani učitelů, aby duše naše poučoval, 
On, Božský Mistr všech, napomíná tak tichounce v nejtajnějších hlubinách 
 našich srdcí beze zvuku a beze slov.