neděle 28. září 2014

Nedostává se mně pozemského vzduchu. Kdy mně Pán Bůh dá nebeský vzduch?