pátek 17. října 2014

Aby napomenutí přineslo užitek, musí představeného něco státi, 
musí totiž napomínati bez nejmenšího stínu vášně v srdci.