neděle 26. října 2014

Chápajíc později vždy více křesťanskou dokonalost, uvědomila jsem si, že chce-li se člověk státi svatým, musí mnoho trpěti, stále se po dokonalosti snažiti a sebe sama zapírati.