pátek 14. listopadu 2014

Tajemná Svátosti, z níž proudí božská síla, nebeský živý Chlebe, 
 byl jsi láskou vytvořen! Přijď, Ježíši, v mé srdce!
 Přijď, Hostie má bílá jen dnešní den!