sobota 22. listopadu 2014

Cecilie, půjč mně svůj nápěv sladký! Ježíši získati chci srdce jen! 
Jako ty v oběť dát chci život vratký, krev svou a slzy své – vše dám Mu v plen! 
Dej mně pocítiti na břehu cizím plnou odevzdanost – lásky to plod. 
Kéž brzy, Světice, ze země zmizím, navždy k tobě vzhlédnu v nebeský hod!