úterý 25. listopadu 2014

Srdce dobrého Mistra má jen kláštery, které je těší.
 On přichází k nám, aby nalezl klid a zapomněl na ustavičné nářky světa, 
obyčejně totiž lidé na zemi jen pláčí, a vzdychají, místo aby znali cenu kříže.