neděle 14. prosince 2014

Netoužím po lásce citové. Stačí mi, když vím, že ji Ježíš cítí. Jak jest to sladké: 
milovati a v jiných lásku buditi.