pátek 17. ledna 2014

17.

Nechci, aby měli tvorové atom, prášek mé lásky. Chci je celou dáti Ježíši, protože mi dal pochopiti, že jenom On jest dokonalým štěstím. 
Vše bude pro Něho, vše! A i když nebudu nic míti, co bych Mu dala, jako dnes večer, dám Mu ono nic.