čtvrtek 16. ledna 2014

16.

Ach ano, tvrdý jest pozemský život! 
Než zítra, za hodinku, dosáhneme přístavu. 
Můj Bože, co potom uzříme? 
Zdaž ne život, jenž nebude míti konce?
 Pán bude duší naší duše. 
Nevyzpytatelné tajemství! 
Lidské oko nevidělo nestvořeného světla, 
jeho ucho neslyšelo s ničím nesrovnatelných melodií nebeských 
a jeho srdce nemůže pochopiti, co jest mu uchováno v budoucnosti. 
A to vše přijde brzy, ano brzy, 
budeme-li vášnivě milovati Ježíše.