sobota 25. ledna 2014

25.

Ráda by ses stala svatou a ptáš se mne, neodvažuješ-li se příliš.
 Nepravím ti, aby ses snažila po serafské svatosti duší mimořádně
omilostněných, nýbrž, abys byla dokonalou,
 jako jest tvůj Otec v nebesích.
Vidíš tedy, že tvůj sen, že naše sny a tužby nejsou přeludy,
protože sám Ježíš nám to poručil.