pátek 24. ledna 2014

24.

Toužím poučovati a osvěcovati duše jako proroci a církevní učitelé.
 Chtěla bych proletět svět, abych jméno Tvé, ó Bože, zvěstovala, 
a v zemích pohanů a nevěřících vštípila, můj Miláčku, Tvůj kříž! 
Nikdy však bych se nespokojila s jedním misionářským okrskem, 
chtěla bych evangelium hlásati současně na všech místech světa až k nejzažším ostrovům oceánu. 
Přeji si také býti misionářem nejen na několik let, nýbrž bylo by mou nejvěrnější touhou
 býti jím od počátku světa pro všechna staletí a tisíciletí až do skonání časů.