čtvrtek 30. ledna 2014

30.

Zde na této zemi nemáme již co očekávati, 
rozpuk mládí již minul a tak nám nezbývá než utrpení. 
Jak záviděníhodný úděl! Nebeští Serafové jistě žárlí na naše štěstí.