středa 29. ledna 2014

29.

Žít z lásky není na zemi klid míti,
chtít na Táboru stánek zbudovat,
však s Ježíšem na Kalvarii jíti,
jak z pokladu se z kříže radovat.
V nebi mám žíti život plný slasti,
pak navždy zmizí bol, jak blesku svit:
Však zde chci v každém utrpení, strasti,
životem lásky žít!