čtvrtek 9. ledna 2014

9.

Už dříve jsem se Ježíškovi nabízela za hračku,
prosila jsem Ho, aby mne nepokládal za drahocenný předmět,
 jehož se děti nesmějí dotkonouti, nýbrž jen zdálky se smějí naň dívati.
Chtěla jsem spíše býti Jeho malým, zcela obyčejným míčem,
 který by mohl po libosti házeti po zemi,
kopat, propíchnout, hodit do tmavého kouta,
nebo kdyby Mu to působilo radost, vzíti pevně do ručky a k sobě tisknouti.
Zkrátka, chtěla jsem Ježíška obveselovati a úplně se přenechati Jeho dětským nápadům.