pátek 14. února 2014

42.

I já vím, že Bůh jest nekonečně spravedlivý,
 když žádá, aby byl každý čistý, 
kdo má stanouti před ním, Nejsvětějším. 
Tato spravedlnost, která tolik duší děsí, 
působí velikou radost a důvěru. 
Býti spravedlivým neznamená jen býti pouze přísným k provinilcům, 
to znamená též uznati dobré úmysly a odměniti ctnost.