neděle 16. února 2014

44.

I kdyby se stalo nemožné:
 že by totiž Pán Bůh neshlédl na mé dobré skutky,
 netrápilo by mě to naprosto nic. 
Má láska k němu jest tak veliká, 
že bych Mu dokonce chtěla působiti radost, 
aniž bych se při tom prozradila. 
Co Bůh ví a vidí, to musí odplatiti….