úterý 25. února 2014

53.

Přesvědčiti spolusestry o jejich omylu, i když skutečně nemají pravdu, 
nepatří k dobré válečné taktice, nejsme-li pověřeny jejich vedením.
 Nesmíme býti soudci pokoje, nýbrž anděly pokoje.